Здрав строеж в здрав изкоп

18/06/2012

Здрав строеж в здрав изкоп

Пред сложната задача да поберат функциите на една голяма сграда във физическата й черупка инвеститори, проектанти и строители трябва да вземат много важни решения. Залогът е не само върху последващата експлоатация на обекта, а и върху натоварването на бюджета в момент, в който той още не носи приходи от продажби или наеми.

Едно от важните решения е типът фундиране, с които да бъде съобразен бъдещият проект.

Фундирането е онази част от строителството, свързана с изграждането на основитена сградите и съоръженията, или изпълнение на т.нар. нулев цикъл. Ориентировъчно за фундирането се изразходват до 40% от времето за строителство, до 35% от трудовите разходи и до 25% от стойността на съоръжението.

Видът му се избира в зависимост от механичните свойства на почвените пластове и натоварването на сградите.

Дълбочината на фундирането е основен признак за подразделяне на фундаментните конструкции на две основни групи - плитко заложени (плитко фундиране), наричани още плоски фундаменти (единични, фундаментни плочи или скари), и дълбоко заложени (дълбоко фундиране).

При първите съвместната работа на конструкцията и земната основа, т.е. предаването на товарите от фундамента, се осъществява основно чрез основната плоскостна фундамента. За разлика от тях при дълбоко заложените фундаменти в поемането на товарите участва не само основната плоскост, но и стените на фундаментите.

Слабите почвени пластове и големите натоварвания изискват дълбок тип (например пилотно) фундиране с преминаване на слабите и достигане на здравите почви.

Строителнитеизкопи, които се изпълняват за целта, са временно съоръжение. Проектирането на строителния изкоп обхваща избора на технология на изкопаване и отводняване, изчисляване на устойчивостта на дъното, откосите и тяхното укрепяване, както и избор на технология за полагане на фундаментите.

Укрепването има за цел да поеме натоварването от земен натиск и хидродинамичен натиск.

Авторът е използвал материали от курса на проф. Трифон Германов в Университета по архитектура, строителство и геодезия