Първа награда в категория „Предприятие с до 50 наети лица”

09/01/2014

На 20.12.2013 г. на церемония на "Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа за 2013 година" в гр. Пловдив фирма "МУЛТИИМПЕКС" ЕООД взе първа награда в националния конкурс в категорията: „Предприятие с до 50 наети лица”.

Наградата беше връчена от изпълнителния директор на Главна инспекция по труда г-жа Румяна Михайлова в присъствието на Министъра на труда и социалната политика г-н Хасан Адемов и заместник-министрите на труда и социалната политика Светлана Дянкова и Лазар Лазаров. Инициативата традиционно беше подкрепена от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” и „Бултекс 99” ЕООД – гр. Пловдив. В надпреварата взеха участие предприятия от всички икономически дейности.

На официалната церемония наградата получиха г-н Пламен Кукерски и изпълнителният директор на "Мултиимпекс" ЕООД инж. Димитър Димитров.

Основната заслугата за тази награда приписваме на г-жа Пенка Цочева - собственик и управител на фирмата, както и на колегите Павлина Кукерска и Стела Георгиева, които полагат целогодишно усилия по системата на ЗБУТ в предприятието.

Да ни е честита заслужената награда!