Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

15/10/2021

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

МУЛТИИМПЕКС ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура:  BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

 

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.089-1812

Договор №: BG16RFOP002-2.089-1812-C01

Наименование на проекта: Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Дата на сключване на договора: 15.10.2021г.

 Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 15.01.2022 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца

Място на изпълнение: с.Патрешко

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 50 000.00

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева):  0

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 50 000.00

Процент на съфинансиране от Съюза: 100 %

Кратко описание на проекта:

Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

Цел/и на проекта/информацията:

 

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ  ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19” С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.089-1812-C01